Хроника на СК Ангел Кънчев

Спортен клуб Ангел Кънчев (Русе) е основан през 1919 г. Той е бил представителната спортна организация на определен район в града – около бившето кино, читалище и училище „Ангел Кънчев“ – южно от Централна гара по цялото протежение на днешните улици „Николаевска“ и „Стефан Стамболов“. На 14 ноември 1934 г. в него се влива спортен клуб „Черни Лом“, който е развивал дейност в съседния район по поречието на Русенски Лом и над днешната Централна гара. На 10 юни 1945 г. спортните клубове „Ангел Кънчев“ и „Левски“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Ангел Кънчев – Левски“. На 8 февруари 1948 г. „Ангел Кънчев – Левски“ е обединен с „Динамо“ и практически преустановява съществуването си.


Хроника на СК Ангел Кънчев


  • Идеята за основаването на Спортен клуб „Ангел Кънчев“ принадлежи на Симеон Яковчев, Димитър Риковски, Йордан Яковчев и Стефан Риковски.
  • През януари 1922 г. е избран управителен съвет на клуба в състав: председател Симеон Яковчев, секретар Димитър Риковски, касиер Георги П. Костадинов, домакин Иван Симеонов, завеждащ спорта Ангел Коджабашев и др.
  • Спортен клуб „Ангел Кънчев“ е сред десетте учредители на Русенския спортен съюз на 25 февруари 1923 г.
  • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Споретен клуб „Ангел Кънчев“ има около 140 регистрирани членове (включително и 20 дами) и е вторият по големина спортен клуб в Русе. Към него са изградени и функционират футболен и баскетболен отбор.
  • През ноември 1924 г. Спортен клуб „Ангел Кънчев“ избира нов управителен съвет в състав: председател В. Димитров, подпредседател Т. Мановски, секретар П. Трифонов, касиер Ст. Досев. Контролна комисия: Л. Коджабашев, Иванов и Н. Минев. Дамска секция: П. Душанова, М. Шипкова и С. Балканска. Адресът на клуба е: Георги Трифонов, ул. „Мария Луиза“ № 1.
  • През януари 1925 г. Спортен клуб „Ангел Кънчев“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
  • На 9 ноември 1927 г. на проведено Общо годишно събрание Спортен клуб „Ангел Кънчев“ избира настоятелство в следния състав: председател ротмистр В. Маринов, подпредседател поручик Н. Данев, главен секретар Димитър Риковски, помощник-секретар Коларов, касиер Тод. Гюлмезов, домакин Коста Балабанов, съветници: С. Иванов, Ив. Маринов, Зд. Цветев, завеждащ спорта Ангел Коджебашев, завеждащ юношите Б. Димитров, завеждащ. баскетбола Ив. Досев. Избрана е и контролна комисия в състав: Иванов, Ковачев и Юрд. Николов. По-късно пред същия месец Димитър Риковски подава оставка като секретар на клуба и на негово място е избран Ив. Маринов.
  • В края на май 1928 г. на извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Ангел Кънчев“ е избрано ново ръководство. Новият Управителен съвет е в състав: председател Любен Коджабашев, подпредседател поручик Данев, секретар Ив. Маринов, касиер Симо Иванов, домакин Коста Балабанов, завеждащ спорта Ангел Коджабашев, завеждащ юношите Димитър Риковски. Новата Контролна комисия е в състав: М. Диков, Юр. Иванов и М. Пърчев.
  • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Ангел Кънчев“ има 54 регистрирани членове.
  • На 14 ноември 1934 г. Спортен клуб „Черни Лом“ се влива в Спортен клуб „Ангел Кънчев“ , като става негов клон, и с този си статут просъществува до 1948 г.