Бенковски

Спортен клуб Бенковски (Русе) е създаден на 18 май 1924 г. като резултат от обединението на спортните клубове „Вискяр“ и „Юнион“. На 20 септември 1925 г. спортните клубове „Бенковски“ и „Борислав“ се обединяват под името „Бенковски 25“. На 13 март 1927 г. „Бенковски 25“ и „Ботев“ се обединяват под името „Ботев 27“. „Бенковски“ се възстановява като самостоятелен клуб през 1930 г. и просъществува до 23 май 1945 г., когато се влива в Работническо физкултурно дружество „Динамо“ и практически престава да функционира.


Хроника на СК Бенковски