За сайта

Защо „Спортно Русе“?

Неведнъж грамотни наши читатели са ни обръщали внимание за „сбърканото име“ на сайта. Действително в книжовната форма на съвременния български език Русе е в мъжки род и би следвало да говорим за „спортен Русе“.

Оставяйки настрана, че става въпрос за име, а не са словосъчетание, и че при имената граматическите форми не е задължително да бъдат спазвани, тук трябва да оправдаем „допусната (умишлено) грешка“ в името на сайта със самата идея за създаването му – с голямата програмна цел на „Спортно Русе“.

Откъс от дописка на Апостол Арнаудов във вестник „Спорт“, 1930 г.

Името на нашия сайт е взето нарочно от една дописка на големия русенски педагог и интелектуалец Апостол Арнаудов (а по него време той е известен спортен деятел, активен футболист и футболен съдия), публикувана във вестник „Спорт“ в броя му от 10 септември 1930 г.

В годините на първоначалния тласък на развитие и разцвет на спорта в Русе както Арнаудов, така и други автори, описвайки в свои статии в пресата града като важен спортен център в Царство България, го наричат галено „спортно Русе“.

Именно тази „галена граматическа форма“ (в среден род, първо лице) изразява напълно и нашите разбирания – от днешна гледна точка да се отнесем с нужната топлота, любов и признание към усилията и несгодите, които са претърпели пионерите на русенския спорт, за да го поставят на челно място в България в годините преди Втората световна война.

В този сайт става дума за „онова спортно Русе“, положило фундамента и дало началото на вековната традиция на днешния спортен град.


СПОРТНО РУСЕ“ е един сайт на Радко Димитров, създаден през 2013 г. с цел да събере, съхрани и популяризира историята на русенския спорт от края на XIX-и век до наши дни.

СПОРТНО РУСЕ“ предлага богато съдържание с информация, статии, огромен фото архив от славното минало на русенския спорт, документи, книжнина и други материали.


Екип на сайта:

Радко Димитров – редактор

Любен Марков – консултант

Нанко Нанев – изследовател


За връзка с екипа ни пишете на: info@sportnoruse.com или използвайте формата за контакти:


СПОРТНО РУСЕ“ е и в социалните мрежи Facebook и Twitter.