Ангел Кънчев

Спортен клуб Ангел Кънчев (Русе) е основан през 1919 г. Той е бил представителната спортна организация на определен район в града – около бившето кино, читалище и училище „Ангел Кънчев“ – южно от Централна гара по цялото протежение на днешните улици „Николаевска“ и „Стефан Стамболов“. На 14 ноември 1934 г. в него се влива спортен клуб „Черни Лом“, който е развивал дейност в съседния район по поречието на Русенски Лом и над днешната Централна гара. На 10 юни 1945 г. спортните клубове „Ангел Кънчев“ и „Левски“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Ангел Кънчев – Левски“. На 8 февруари 1948 г. „Ангел Кънчев – Левски“ е обединен с „Динамо“ и практически преустановява съществуването си.


Хроника на СК Ангел Кънчев