Бенковски

Спортен клуб Бенковски (Русе) е създаден през пролетта на 1924 г. като клон на Спортен клуб „Левски“. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, в началото на септември 1924 г. “Бенковски” се отделя от “Левски” в самостоятелен спортен клуб. На 20 септември 1925 г. спортните клубове „Бенковски“ и „Борислав“ се обединяват под името „Бенковски 25“. На 13 март 1927 г. „Бенковски 25“ и „Ботев“ се обединяват под името „Ботев 27“. „Бенковски“ се възстановява като самостоятелен клуб през 1930 г. и просъществува до 23 май 1945 г., когато се влива в Работническо физкултурно дружество „Динамо“ и практически престава да функционира.


Хроника на СК Бенковски