Хроника на СК Бенковски

Спортен клуб Бенковски (Русе) е създаден през пролетта на 1924 г. като клон на Спортен клуб “Левски“. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, в началото на септември 1924 г. “Бенковски” се отделя от “Левски” в самостоятелен спортен клуб. На 20 септември 1925 г. спортните клубове „Бенковски“ и „Борислав“ се обединяват под името „Бенковски 25“. На 13 март 1927 г. „Бенковски 25“ и „Ботев“ се обединяват под името „Ботев 27“. „Бенковски“ се възстановява като самостоятелен клуб през 1930 г. и просъществува до 23 май 1945 г., когато се влива в Работническо физкултурно дружество „Динамо“ и практически престава да функционира.


Хроника на СК Бенковски


  • На 7 септември 1924 г. Спортен клуб „Бенковски“ избира ново настоятелство в състав: председател Иван Мирчев, подпредседател Т. Лулчев, секретар П. Аргиров, касиер Г. Георгиев, домакин П. Христов, контролна комисия в състав: Н. Сапунджиев, Юрд. Гюлев, Ив. Карагьозов, и техническа комисия в състав: Вл. Младенов, В. Георгиев и М. Цонков.
  • През декември 1924 г. Русенският спортен съюз приема за член Спортен клуб „Бенковски“.
  • През януари 1925 г. Спортен клуб „Бенковски“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
  • На 20 септември 1925 г. се състои Общо редовно годишно събрание на Спортен клуб „Бенковски“, в което става обединението между клубовете „Борислав“ и „Бенковски“ под името „Бенковски 25“. След даването на годишните отчети от страна на управителните комитети на двата клуба, се избира Управителния съвет на обединения клуб „Бенковски 25“ в състав: председател Иван Мирчев, подпредседател Георги Гавазов, секретар Пенчо Димов, касиер Иван Киров, домакин Крум Георгиев, съветници: Лазар Лазаров и Христо Соколов, завеждащ юношите Велико Тодоров. Избрана е и контролна комисия в състав: Дим. Георгиев, Ангел Гаташев и Н. Сапунджиев. Технически комитет: Илия Шулеков, Дим. Тютюнджиев и Златан Петров.
  • На 20 декември 1925 г. Спортен клуб “Бенковски 25” провежда общо събрание, пред което говори председателят на РОСО д-р Бързов.
  • На 26 декември 1925 г. Спортен клуб “Бенковски 25” дава спортна танцувална вечер в салона “Преславски”.
  • На 21 февруари 1926 г. Спортен клуб „Бенковски 25“ избира ново настоятелство в състав: председател Хр. Сакалов, подпредседател Г. Гавазов, секретар П. Димов, касиер Н. Тошински, домакин К. Антонов и съветници А. Петров и Ст. Иванов, завеждащ юношите Дим. Георгиев.
  • На 13 март 1927 г. се състои тържествено обединително събрание на спортните клубове „Ботев“ и „Бенковски 25“. Името на новия обединен клуб в „Ботев 27“. На събранието е избран Управителен съвет в следния състав: председател майор Скутунов, подпредседатели Сакалов и Гавазов, секретар Куюмджиев, касиер Анг. Петров, домакин Хр. Досев, завеждащ спорта Цанко Чернев, завеждащ юношите Радославов, завеждащ футбола Гулеков, завеждащ баскетбола Досю Ганчев, секретар на спортния комитет Юр. Тюлев.

  • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Бенковски“ има 78 регистрирани членове.