Хроника на СК Ботев

Спортен клуб „Ботев“ е създаден в началото на септември 1926 г. след обединение на русенските спортни клубове „Напредък“ и „Кубрат“. На 13 март 1927 г. „Ботев“ се обединява със спортен клубБенковски 25“ под името „Ботев 27“. На 1 септември 1930 г. „Ботев 27“ се преименува на „Напредък“, а по същото време спортен клуб „Бенковски“ е възстановен.


Хроника на СК Ботев


  • В края на август 1926 г. се състои обединение между спортните клубове „Напредък“ и „Кубрат“ под името „Ботев“. Избран е Управителен съвет на обединения клуб в състав: председател Иван Нешев, подпредседатели поручик Благой Попов и Филип Йорданов, секретари Ангел Куюмджиев и Александър Николов, касиер Никола Данков, помощник касиери – Любен Витанов и Стефанка Стоева, домакин Любен Коджабашев, завеждащ спорта Борис Йорданов, завеждащ юношите поручик Тасев, баскетболен съветник Досю Ганчев, футболен съветник Михаил Петров, атлетически съветник Юра Крусер, медицински съветник д-р Крушков. Избрана е и Контролна комисия в състав: капитан Долмов, В. Джамбазов и Д. Вълчанов.
  • На 7 октомври 1926 г. на извънредно Областно събрание на Русенската окръжна спортна област при БНСФ на Спортен клуб „Ботев“ е наложено наказание с отстраняване от участние в спортния календар за шест месеца. Решението е мотивирано с неучастие на клуба в манифестацията за откриване на спортния сезон 1926/27, проведена на 26 септември, провокации от членове на Спортен клуб „Ботев“ към участници в манифестацията и отказ на клуба да предаде областните купи по футбол и баскетбол, въпреки двукратната покана това да бъде сторено.
  • През октомври 1926 г. Спортен клуб „Ботев“ избира ново управително тяло в състав: председател майор Скутунов, подпредседатели поручик Бл. Петков и Стефан Колев, секретари Ангел Куюмджиев и Алекс Николов, касиер Никола Данков, домакин Апостол Арнаудов, завеждащ спорта Борис Йорданов.
  • На 16 януари 1927 г. Спортен клуб „Ботев“ избра нов управителен съвет в следния състав: председател майор Скутунов, подпредседатели поручик Бл. Попов и Сава Хрусанов, секретар Анг. Куюмджиев, касиер Д. Вълчанов, домакин Христо Досев, завеждащ спорта подпоручик Б. Радославов, завеждащ баскетбола Досю Ганчев, футболен съветник Г. Борисов и атлетически съветник Ардо Берберян.
  • На 13 март 1927 г. се състои тържествено обединително събрание на спортните клубове „Ботев“ и „Бенковски 25“. Името на новия обединен клуб в „Ботев 27“. На събранието е избран Управителен съвет в следния състав: председател майор Скутунов, подпредседатели Сакалов и Гавазов, секретар Куюмджиев, касиер Анг. Петров, домакин Хр. Досев, завеждащ спорта Цанко Чернев, завеждащ юношите Радославов, завеждащ футбола Гулеков, завеждащ баскетбола Досю Ганчев, секретар на спортния комитет Юр. Тюлев.

Тържествения акт в Русе.

Отдавна се носеше слуха за обединението на Спортен клуб „Бенковски“ със Спортен клуб „Ботев“. При все това, обаче спортистите и гражданите в събота бяха изненадани от разлепените афиши, които оповестяваха радостната вест за общото обединително събрание на двата клуба. На другия ден 13.03.1927г., още от 8 часа салона на театър „Аполо“ почна да се пълни с членове от двата клуба и любопитни граждани, не липсваха и представители на сродните организации.

В 10 часа обединителното събранието се откри под звуците на военна музика, която изсвири клубния марш „Тих бял Дунав“. Това беше величествена гледка. Младите спортисти от двата клуба тоя ден сложиха основи на един още по-мощен и солиден спортен клуб. След това се избра временно бюро в състав: председател Ст. Колев и членове: капитан Ст. Долмов, поручик Бл. Попов и Соколов.

Господин Колев откри събранието с няколко думи. След него говори председателя на Р.О.С.О. г-н Ванков член на новия клуб. Той с няколко думи очерта голямата полза от обединението и поздрави спортистите и от двата клуба за тяхното добро начинание. След него говори председателя на „Ботев“ майор Скутунов, който говори от името на двете настоятелства. Прочете се обединителния протокол. Името на новия клуб е „Ботев 27“.

След това последваха поздрави от Г. Ванков – председател на Р.О.С.О., от Русенското колоездачно дружество от поручик Христов, и бе поднесен букет от играчите Ю. Тюленов и Сава Попов на новия председател майор Скутунов. Избра се настоятелство в следния състав: председател Скутунов, подпредседатели Сакалов и Гавазов, секретар Куюмджиев, касиер Анг. Петров, домакин Хр. Досев, заведующ спорта Цанко Чернев, завед. юношите Радославов, завед. футбола Гулеков, завед. баскетбола Досю Ганчев, секретар на спортния комитет Юр. Тюлев.

Новия управителен съвет бе акламиран от събранието. След това събранието се закри с марш от военната музика. Този величествен акт ще остане запечатан в сърцата на русенските спортисти завинаги.

  • На 20 ноември 1927 г. на извънредно Общо събрание на Спортен клуб “Ботев 27” е избрано ново ръководство. Новият Управителен съвет е в състав: почетен председате майор Христо Скутунов, подпредседатели Хр. Сакалов и Г. Гавазов, секретар Д. Данков, касиер Е. Елиезер, домакин К. Антонов, завеждащ юношите поручик Тасев, завеждащ спорта Д. Парашкевов, атлетически съветник А. Ганчев, футболен съветник Борис Юрданов, баскетболен съветник Досю Ганчев. Избрана е и нова Контролна комисия в състав: Д. Вълчанов, Л. Лазаров и Ангел Петров.