Хроника на СК Христо Ботев

Спортен клуб Христо Ботев (Русе) е основан в началото на 20-те години на XX-и век. Не е известна точната дата на неговото създаване. Клубът разполага с един от популярните футболни отбори в града, с който участва в първенствата през 1923-24 година, организирани от Русенския спортен съюз/ РСС/. През 1923 г. Спортен клуб „Христо Ботев“ е клон на Спортен клуб „Сава“. През следващата година, на 22 юни 1924 г. двата клуба – „Сава“ и „Христо Ботев“ се обединяват под името „Кубрат“.


Хроника на СК Христо Ботев


  • По данни на РСС, сред чиито основатели е самият Спортен клуб „Христо Ботев“, към ноември 1923 г. клубът разполага с около 55 регистрирани членове (включително и пет дами).
  • На проведено в началото на 1924 г. годишно Общо събрание на Спортен клуб „Христо Ботев“ е избран нов Управителен съвет в състав: председател Кр. Алексиев, подпредседател Слави Колев, секретар Цони Савов, касиер Любомир Гайдаров, домакин Димитър Генчев, завеждащ спорта Апостол Арнаудов и треньор-инструктор Иван Батембергски. Според изнесения на събранието доклад в клуба има около 10 регистрирани членове.
  • На 28 февруари 1924 г. техническата комисия на Спортен клуб „Христо Ботев“ утвърждава първия футболен тим на клуба в следния състав: вратар М. Петров, бекове Апостол Арнаудов и Георги Серафимов, десен халфбек Стоян Кацарски, център халфбек Никола Желязков, ляв халфбек Светослав Колев, дясно крило Сава Рибаров, десен инсайд Атанас Димитров, център форуърд Иван Батембергски, ляв инсайд Петър Димитров и ляво крило Димитър Генчев.