България

След съвместна инициатива между Българската национална спортна федерация /БНСФ/ и казионния синдикат Български работнически съюз /БРС/ в началото на 40-те години почти във всички по-големи градове у нас са създадени специални работнически спортни клубове, които имат за цел да дадат възможност на българското работничество да спортува.

По тази инициатива през септември 1942 г. в Русе е основан Работнически спортен клуб „България“. Практически клубът започва своята дейност през юни 1943 г., когато сформира футболен отбор под ръководството на бившия футболист на Левски (Русе) Борис Пейчев.

Футболният отбор дебютира в първенството на Русенската окръжна спортна област през сезон 1943/44, който се отказва и последният. След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. Работническият спортен клуб „България“ е разформирован.

Съществува основателна хипотеза, че „България“ фактически е преименуван на „Динамо“ след преврата на 9 септември 1944 г.. Тази хипотеза не е потвърдена с факти. Но тъй като „България“ е създаден под егидата на казионния Български работнически съюз, на чиято основа през 1945 г. е създаден Общият работнически професионален съюз /ОРПС/, а „Динамо“ е практически ведомствен клуб към ОРПС – Русе, то е много вероятно да има пряка връзка между двата клуба или „България“ просто да е бил преименуван на „Динамо“ след 9 септември 1944 г.