Хроника на СК Добруджа

Спортен клуб „Добруджа“ е основан през 1929 г. Клубът е тясно свързан с организациите на добруджанските преселници в Русе, възникнали след окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 1918 г., и по-специално с русенската организация на Съюз „Добруджа“ и с нелегалната Вътрешна добруджанска революционна организация (ВДРО). Териториално спортен клуб „Добруджа“ покрива Добруджанския квартал в Русе, където са настанени преселниците през 20-те години на XX-и век – по протежението на днешните улици „Доростол“ и „Плиска“ и около пресечната им улица „Тулча“. На 7 декември 1944 г. спортен клуб „Добруджа“ е обединен със спортен клуб „Напредък“ в Народно физкултурно дружество „Христо Ботев“ и преустановява самостоятелното си съществуване.


Хроника на СК Добруджа


  • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Добруджа“ има 80 регистрирани членове.