Хроника на СК Кубрат

Спортен клуб Кубрат (Русе) е създаден на 22 юни 1924 г. след обединението на два русенски спортни клуба – „Сава“ и „Ботев“, и просъществува под това име малко повече от две години. В началото на септември 1926 г. „Кубрат“ и „Напредък“ се обединяват под името „Ботев“.


Хроника на СК Кубрат


  • На 22 юни 1924 г. се създава Спортен клуб „Курбат“ като обединение на същетсвуващите дотогава спортни клубове „Сава“ и „Ботев“. На учредителното събрание е избрано ръководство на клуба в състав: председател Кр. Алексиев, подпредседател подпоручик Бл. Попов, секретар П. Гадуларов, касиер Рибаров, домакин Д. Генчев, съветници: поручик Д. Събев и Петър Томов, завеждащ спорта Иван Батембергски. Контролна комисия: председател Б. Юрданов, членове: Калчев и Серафимов.
  • В началото на ноември 1924 г. на свикано Общо събрание на Спортен клуб “Кубрат” е избрано ново ръководство в състав: председател подпоручик Бл. Попов, подпредседател Ц. Савов, секретар Г. Михайлов, касиер А. Данков, домакин Л. Маринов и съветници Г. Сяров и Ст. Мирчева.
  • През януари 1925 г. Спортен клуб „Кубрат“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
  • На 12 юли 1926 г. Спортен клуб „Кубрат“ отбелязва тържествено патронния си празник Петровден.
  • В началото на септември 1926 г. се състои обединение между спортните клубове „Напредък“ и „Кубрат“ под името „Ботев“. Избран е Управителен съвет на обединения клуб в състав: председател Иван Нешев, подпредседатели поручик Бл. Попов и Ф. Йорданов, секретари Ан. Куюмджиев и Н. Александров, касиер Н. Данков, завеждащ спорта Б. Йорданов.