Напредък

Спортен клуб Напредък (Русе) е основан на 14 септември 1919 г. и е водеща спортна организация в града в годините до Втората световна война. В началото на септември 1926 г. спортните клубове „Напредък“ и „Кубрат“ се обединяват под името „Ботев“. На 13 март 1927 г. „Ботев“ се обединява с „Бенковски 25“ под името „Ботев 27“. На 1 септември 1930 г. „Ботев 27“ променя името си на „Напредък“. На 7 декември 1944 г. спортните клубове „Напредък“ и „Добруджа“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Христо Ботев“, което бележи края на самостоятелното съществуване и на двата клуба.


Хроника на СК Напредък