Хроника на СК Напредък

Спортен клуб Напредък (Русе) е основан през 1919 г. и е водеща спортна организация в града в годините до Втората световна война. В началото на септември 1926 г. спортните клубове „Напредък“ и „Кубрат“ се обединяват под името „Ботев“. На 13 март 1927 г. „Ботев“ се обединява с „Бенковски 25“ под името „Ботев 27“. На 1 септември 1930 г. „Ботев 27“ променя името си на „Напредък“. На 7 декември 1944 г. спортните клубове „Напредък“ и „Добруджа“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Христо Ботев“, което бележи края на самостоятелното съществуване и на двата клуба.


Хроника на СК Напредък


 • На 10 септември 1920 г., в 19:30 часа в градинката пред двора на прогимназията „Свети Георги“ /от 1922 г. и до днес носи името „Ангел Кънчев“/ 15 души присъстват на учредително събрание на спортен клуб „Напредък“: Александър Дамянов, Колю Вълков, Досю Ганчев, Иван Дончев, Стефан Данчев, Станчо Костов, Владимир Манев, Георги Манев, Димитър Манев, Иван Манев, Георги Николов, Минчо Николов, Михаил Петров, Христо Петров и Никола Терзиев. За председател е избран Христо Петров. /Източник: Протоколна книга на Спортен клуб „Напредък“ – Протокол №1/

Прекрасен септемврийски ден. В един кът на градската градина пред прогимназията „Св. Георги“, една група младежи оживено спорят. По лицата на всички се чете сериозност. Като кога се запитвате. Вярно, тия юноши (душата на младежта в тая част на града) в момента бяха сериозни. Ни овощни дръвчета, ни улиците оставаха свободни и спокойни от тях в такъв момент, подир славният поход, вместо смях и глъчка, обща сериозност, която би се видяла за всички, които ги познават, недействителна. Недействителна, да – за други път може би, – но за сега не. Общото внимание, разпалените слова, бурните одобрявания, показваха, че тук става нещо сериозно. Наистина, това бе първото учредително събрание за основаването на нашия спортен клуб.

Така хубавата идея, замислена преди 2-3 години, днес на 10 септември 1920г., 15 души. а именно: Александър Дамянов, Колю Вълков, Досю Ганчев, Иван Дончев, Стефан Данчев, Станчо Костов, Владимир Манев, Георги Манев, Димитър Манев, Иван Манев, Георги Николов, Минчо Николов, Михаил Петров, Христо Петров и Никола Терзиев, сложиха основите на спортния клуб „Напредък“ в Русе. Ето и първия протокол.

Протокол № 1

„Днес в 7 и половина часа след обяд, се състоя първото общо събрание, в което се извести, че се основава футболен клуб.

На събранието присъстваха 15 члена и за председател се избра Христо Петров, който обясни целта на дружеството. Имаше разни дебати по разни въпроси. Понеже времето бе доста напреднало, събранието се закри“

гр. Русе, 10 септември 1920 г.

Председател: Хр. Петров

Секретар: М. Селяков

 • В края на 1920 г. Спортен клуб „Напредък“ има 28 регистрирани членове /Източник: Протоколна книга на Спортен клуб „Напредък“/
 • Спортен клуб „Напредък“ е сред десетте учредители на Русенския спортен съюз на 25 февруари 1923 г.
 • Към юни 1923 г. в Спортен клуб „Напредък“ са иградени два баскетболни тима, съствени от ученички. Клубът има два клона – „Юнион“ и „Ангел Кънчев“, както и две подготвителни юнашки чети.
 • На 16 септември 1923 г. Спортен клуб „Напредък“ устройва големи тържества по случай петгодишнината от основаването на клуба. Направени са демонстрации по различни видове спорт.
 • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Спортен клуб „Напредък“ има около 225 регистрирани членове (включително и 45 дами) и е най-големият спортен клуб в Русе. Към клуба фунционират добре организирани футболен и баскетболен отбор.
 • В началото на 1924 г. Спортен клуб „Напредък“ приема за свой клон Спортен клуб на турците в Русе „Ертогрул“.
 • През февруари 1924 г. на проведено общо събрание на Спортен клуб „Напредък“ е преизбрано ръководството. Управителният съвет е в състав: председател Иван Нешев (адвокат), първи подпредседател Тр. Топалов, втори подпредседател Г. Герджикова, секретар Б. Тодоров (ученик), касиер И. Попов (търговец), помощник-касиер Ангел Куюмджиев (ученик), домакин Иван Панков (ученик), библиотекар В.Славчева, завеждащ спорта Г. Крусер. Спортен съвет има следния състав: футбол: М. Петров, баскетбол: Д. Ганчев, атлетика: Ар. Берберян, тенис; Г. Митковски и крокет; Георги Манев. Контролен съвет: Иван Петров, М. Селяков и В. Бенев.
 • В общото си събрание на 4 май 1924 г. „Напредък“ избира ново настоятелство в състав: председател Ив. Нешев (адвокат), първи подпредседател Владимир Манев, втори подпредседател П. Савов, секретар М. Селяков, касиер Филип Юрданов, помощник-касиер Иван Ковачев, домакин Георги Митковски, библиотекар Вен. Славчева, завеждащ спорта Ив. Иванов.
 • През януари 1925 г. Спортен клуб „Напредък“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
 • На 15 март 1925 г. се провежда годишното Общо събрание на Спортен клуб „Напредък“. Избран е нов Управителен съвет на клуба в състав: председател Иван Ст. Нешев, подпредседатели Върбан Джамбазов и Георги Манев, секретар Ангел Куюмджиев, касиер Ф. Йорданов, помощник касиери Г. Попова и Христо Досев, домакин Н. Евстатиев, завеждащ спорта Д. Саваков, съветници М. Селяков и подпоручик Мустаков. Избран е Спортен съвет с членове: Юра Крусер, Антонов, Г. Митовски и Георги Манов. Избран е и нов контролен съвет с членове: Г. Кондов, Иван Петров и В. Белев.
 • През февруари 1926 г. за председател на Спортен клуб „Напредък“ е избран В. Д. Семков.
 • В началото на септември 1926 г. се състои обединение между спортните клубове „Напредък“ и „Кубрат“ под името „Ботев“. Избран е Управителен съвет на обединения клуб в състав: председател Иван Нешев, подпредседатели поручик Бл. Попов и Ф. Йорданов, секретари Ан. Куюмджиев и Н. Александров, касиер Н. Данков, завед. спорта Б. Йорданов.
 • На 1 септември 1930 г. Спортен клуб „Ботев 27“ променя името си на „Напредък“.
 • На 19 август 1932 г. в Общото редовно събрание на Спортен клуб „Напредък“ е избран нов Управителен съвет в състав: председател д-р Добрев, подпредседатели: Стефан Тюлев и А. Куюмджиев, секретар Сава Бакалов, касиери: Иван Михов и М. Антунян, домакин Иван Пухнев, завеждащ спорта Д. Иванов, завеждащ юношите Васил Димитров, медицински съветник д-р Шишков. Избран е Спортен съвет в състав: Георги Манев и Димитър Рътков. Избран е и Контролен съвет в състав: Сава Хрусанов, А. Петров и Д. Данков.

 • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Напредък“ има 180 регистрирани членове и е вторият по големина спортен клуб в Русе.
 • През октомври 1937 г. Спортен клуб „Напредък“ избира нов Управителен съвет в състав: председател д-р Атанас Златарев, подпредседатели: Стефан Недков, Янко Гроздев и Кънчо Косатев, секретари: Цочо Недков и Любен Минев, касиер Ангел Цветков, домакин Коста Райчев, завеждащ юношите Кирил Манев, завеждащ секциите Владимир Марков, съветници: Михаил Генчев, Георги Гродов, Вуто Георгиев и Лазар Хаджилазаров, спортен съвет: Христо Андреев, Димитър Рътков, Нено Мирчев и Наци Пилософ.

 • На 12 ноември 1939 г. се провежда годишно Общо събрание на Спортен клуб „Напредък“. Събранието единодушно отхвърля идеята за обединие на „Напредък“ с другия голям русенски клуб „Левски“. Избран е нов Управителен съвет в състав: председател д-р Добрев, подпредседатели Кънчо Косатев, поручик Христо Андреев и Вес. Кузов, секретари Кирил Мавродинов и Ник. Боляров, касиери Ан. Ценков и Кир. Геков, домакини Кир. Стойков и Пет. Попов, спортен съвет: Йор. Асенов, Ив. Хлебаров, Т. Колев, Ив. Попов и Кирил Манев, завеждащ юношите Дочев, медицински съветник д-р Шишков, тенис комисия Евгени Димов и Тодор Хрулев.