Хроника на СК Победа

Спортен клуб Победа (Русе) е основан през септември 1922 г. Съществува и развива дейност в периода 1922-1927 г. Клубът е известен с приноса си към развитието на баскетболната игра в Русе, тъй като негова собственост е игрището, използвано за първите официални мачове при дамите под администрацията на Русенската окръжна спортна област. Спортен клуб „Победа“ съществува до 16 януари 1927 г., когато се обединява заедно със спортните клубове „Русенец“ и „Тича“ и участва в създаването на спортен клуб „Раковски“.


Хроника на СК Победа


  • Спортен клуб „Победа“ е сред десетте учредители на Русенския спортен съюз на 25 февруари 1923 г.
  • На 16 септември 1923 г. Спортен клуб „Победа“ провежда редовно общо годишно събрание, на което е избран нов управителен съвет в състав: председател Коста Атанасов, секретар Стефан Нанков, касиер Димитър Юрданов, завеждащ спорта Христо Георгиев, домакин Димитър Ковачев. Избрана е и контролна комисия в състав: председател Коста Ненчев, членове: Николай Стоянов и Асен Василев. Адресът на клуба е: Спортен клуб „Победа“, Нови Бедни квартал № 78, Русе.
  • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Споретен клуб „Победа“ има около 90 регистрирани членове (включително и 20 дами).
  • На 7 септември 1924 г. Спортен клуб „Победа“ празнува две години от основаването си и осветява новото си клубно знаме.
  • През януари 1925 г. Спортен клуб „Победа“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
  • На 11 октомври 1925 г. е проведено годишно Общо събрание на Спортен клуб „Победа“, на което е избрано ново настоятелство в състав: председател Иван Рачев, подпредседател подпоручик Христо Малакчиев, секретар Атанасов, касиер Т. Христов, домакин Р. Митев, завеждащ спорта подпоручик Христо Малакчиев. Избрана е и нова Контролна комисия в състав: Дим. Иванов, Юрд. Иванов и Ив. Ганев.
  • На 16 януари 1927 г. се състои тържествено обединително събрание на спортните клубове „Русенец“, „Победа“ и Тича“. Името на новия обединен клуб е „Раковски“.