Хроника на СК Раковски

Спортен клуб Раковски (Русе) е създаден на 16 януари 1927 г. след обединението на три клуба – „Победа“ /основан през 1922 г./, „Русенец“ /основан през 1923 г./ и „Тича“ /основан през 1924 г./ „Раковски“ е представителна спортна организация на определен район в Русе – днешния квартал „Възраждане“ между Руското консулство и около Русенския университет, заключен между улиците „Алеи Възраждане“ и жп линията по булевард „Родина“. На 9 май 1945 г. е обединен със спортен клуб „Христо Ботев“ в нов спортен клуб под името „Свобода“ и практически преустановява самостоятелното си съществуване. В периода 1991 – 1999 г. “Раковски” е възстановен и развива дейност като футболен клуб.


Хроника на СК Раковски


  • На 16 януари 1927 г. се състои тържествено обединително събрание на спортните клубове „Русенец“, „Победа“ и Тича“. Името на новия обединен клуб е „Раковски“.
  • В края на август 1928 г. се провежда извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Раковски“, на което избран нов Управителен съвет в състав: председател Георги Чернаев, подпредседатели Иван Рачев и Атанас Попов, секретар Димитър Иванов, касиер Стефан Антонов, домакин Александър Куманов, завеждащ спорта П. Загоров, завеждащ специалните спортове Иван Мицев, завеждащ юношите Петър Кушовски, медицински съветник д-р Назъров. Избрана е и Контролна комисия в състав: председател Жечо Долчинков, членове Стефан Матров и Елиас Канети.
  • На 27 юни 1930 г. Спортен клуб „Раковски“ провежда Общо годишно събрание, на което е избран нов Управителен съвет в състав: председател Г. Димитров, подпредседатели Иван Минчев и И. Гожков, секретар Т. Станчев, касиер Стефан Нанков, домакин Александър Куманов, завеждащ спорта подпоручик Ал. Бояджиев, завеждащ юношите Петър Кушовски. Избрана и конторлна комисия: Иван Рачев, Г. Пеев и Стефан Матров.
  • През март 1931 г. Спортен клуб „Раковски“ избора нов Управителен съвет в състав: председател ротмистър Методи Бъчваров, подпредседатели: Иван Рачев и поручик Ив. Тинчевски, секретар Димитър Ив. Скопаков, касиер Стефан Нанков, домакин Александър Куманов, завеждащ футбола подпоручик Александър Бояджиев, завеждащ юношите Петър Кушовски, завеждащ атлетиката Иван Минчев и членски съветник Кт. Антонов. Избран е и Проверителен съвет в състав: Кънчо Тр. Кънчев, Дим. Парашкевов и П. Рожков.
  • На Общото годишно събрание на Спортен клуб „Раковски“, състояло се на 14 април 1933 г., е избран нов Управителен съвет в следния състав: председател Борис Николов, подпредседатели: капитан Стоян Николов и Иван Рачев, секретар Христо Христов, касиер Тодор Станчев, домакин Тодор Чардаклиев, завеждащ спорта Иван Минчев, завеждащ. юношите Петър Рошков, завеждащ атлетиката Александър Митев, съветници: Борис Гройс и инж. Иван Казанджиев, медицински съветник д-р Хаджиев. Избран е и нов Контролен съвет в състав: Борис Попов, Стефан Йончев и Юрдан Гачев.
  • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Раковски“ има 90 регистрирани членове.
  • На 21 октомври 1934 г. се провежда Общо събрание на Спортен клуб “Раковски”, на което е избрано ново ръководство на клуба. Управителен съвет: председател капитан Т. Христов, подпредседатели капитан Ст. Николов и Бор. Гройс, секретари Скопаков и Кънчо Димитров, касиер Ас. Димитров, инспектор Георги Ангелов, завеждащ спорта поручик Ив. Тинчовски, завеждащ юношите подпоручик Л. Петров, домакин Тод. Чардаклиев, медицински съветник д-р Хаджиев и съветник Дим. Ив. Митев. Избран е Спортен съвет в състав: председател поручик Ив. Тинчовски, завеждащи футбола Ст. Нанков и Г. Петров, завеждащ атлетиката Минчо Султанов, завеждащ водния спорт Живко Николов, членове: капитана на тима (и по право) и Георги Тотев.
  • На 31 юли 1938 г.  Спортен клуб “Раковски” избира нов Управителен съвет в състав: председател Ив. Рачев, подпредседатели Велко Слънчев и Хр. Христов, секретари Ден. Досев и Дим. Иванов, касиер Г. Пеев, домакин Ал. Куманов, съветници: П. Кушовски, Асен Кожухаров и Петър Антонов, медицински съветник д-р Д. Фанджиев, завеждащи футбола Петър Кушовски и Стефан Нанков, завеждащи юношите Велко Слънчев и Върбан Георгиев, завеждащ атлетиката Александър Касабов. Новият контролен съвет на клуба е в състав: Георги Петров, Асен Димитров и Димитър Геров.