Рапид

Спортен клуб „Рапид“ функционира в периода 1923-1924 г. като клон на Спортен клуб „Вихър“ /кв. Цаперката/. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, „Рапид“ се влива в клуба-майка „Вихър“ и прекратява самостоятелната си дейност в началото на септември 1924 г.