Рапид

Спортен клуб “Рапид” функционира в периода 1923-1924 г. като клон на Спортен клуб “Вихър” /кв. Цаперката/. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, “Рапид” се влива в клуба-майка “Вихър” и прекратява самостоятелната си дейност в началото на септември 1924 г.