Рапид

Спортен клуб “Рапид” функционира в периода 1923-1924 г. като клон на Спортен клуб “Вихър” /кв. Цаперката/. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, “Рапид” се влива в клуба-майка “Вихър” и прекратява самостоятелната си дейност в началото на септември 1924 г.

През зимата на 1924-25 г. “Рапид” е възстановен като самостоятелен клуб, но остава “неорганизиран”, т.е. извън клубовете-членове на Българската национална спортна федерация /БНСФ/, съответно не участва в официалните първенства.

През февруари 1926 г. с решение на Общото събрание на Спортен клуб “Рапид” името му е променено на “Родина”. Също през февруари 1926 г. уставът на Спортен клуб “Родина” е утвърден от Министерството на вътрешните работи и народното здраве.