Хроника на СК Русенец

Спортен клуб „Русенец“ е основан през 1923 г. в квартала около улица „Коледница“ южно от днешните Хали и северно от булевард „Съединение“. Съществува до 16 януари 1927 г., когато се обединява заедно със спортните клубове „Победа“ и „Тича“ и участва в създаването на спортен клуб „Раковски“. Известни за успехите на футболния отбор на „Русенец“ като двукратен първенец в първенството на Втора дивизия на Русенската окръжна спортна област в краткото съществуване на клуба.

Важна бележка: Спортен клуб “Русенец” да не се бърка със съществувалото след Втората световна война Народно физкултурно дружество “Русенец при МВР”.


Хроника на СК Русенец


  • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Спортен клуб „Русенец“ има около 50 регистрирани членове.
  • През октомври 1924 г. Русенският спортен съюз приема за член Спортен клуб „Русенец“. По същото време клубът избира ново настоятелство в следния състав: председател Н. Маринов, подпредседател и секретар Л. Абаджиев, касиер Иван Минчев, домакин П. Кушов.
  • През януари 1925 г. Спортен клуб „Русенец“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
  • На 1 август 1926 г. Спортен клуб „Русенец“ освещава новото си клубно знаме.
  • На 16 януари 1927 г. се състои тържествено обединително събрание на спортните клубове „Русенец“, „Победа“ и Тича“. Името на новия обединен клуб е „Раковски“.