Хроника на СК Сава

Спортен футболен клуб Сава (Русе) е основан през юли 1920 г. Смята се, че името на клуба е заимствано от австро-унгарския военен кораб /тип речен монитор/ със същото име, който е посещавал пристанището на Русе в периода 1915-1918 г. по време на Първата световна война. Предполага се, че членовете на бъдещия спортен клуб са набюдавали как моряците от корабите са играели футбол по поляните около пристанището на града и това ги е вдъховило да започнат да практикуват тази игра и да създадат собствен клуб. Футболният отбор на „Сава“ е първият и най-силен русенски тим в началото на 20-те години на XX-и век. Клубът просъществува до 22 юни 1924 г., както се обединява с „Ботев“ в спортен клуб „Кубрат“.


Хроника на СК Сава

  • Спортен клуб „Сава“ е единственият русенски представител, взел участие в Учредителния конгрес на Северобългарската спортна лига, състоял се през месец юли 1921 г. в Плевен.
  • В заседание на 25 ноември 1922 г. Общото събрание на Спортен клуб „Сава“ избира ново настоятелство в сътав: председател Димитър Александров, подпредседател П. Дюлгеров, секретар Александър Николов, касиер Никола Цветков, домакин Иван Попгергиев, съветници Ю. Топалов и Борис Юрданов. Избрана е нова Контролна комисия в състав: Ст. Попов, Г. Борисов и Евгени Димов. Избрана е Спортна комисия в състав: В. Рибак, Никола Мушанов и Андрей Перев.
  • В неделя, 21 януари 1923 г., спортисти на спортните клубове „Сава“ и „Цар Борис III“ организират излет до местността „Саръ баир“, откъдето организирали спускане с управляеми шейни.
  • Спортен клуб “Сава” е инициатор за основането и е сред десетте учредители на Русенския спортен съюз на 25 февруари 1923 г.
  • На 3 юни 1923 г. се на състоялото се общо събрание на Спортен клуб „Сава“ е избрано ново ръководство в състав: председател Димитър Александров (счетоводител), подпредседател Б. Малджиев (ученик), секретар Ал. Николов (търговец), касиер Йор. Топалов (търговец), домакин Ив. Рътков (ученик), съветници: подпоручик Събев и Ан. Куманов (чиновник), завеждащ спорта Никола Мушанов (ученик). Към клуба има два клона – „Левски“ и „Ботев“, както и две подготвителни юнашки чети.
  • На 16 септември 1923 г. се състои годишно събрание на Спортен клуб „Сава“, на което е избрано ново настоятелство в състав: председател подпоручик Д. Събев, подпредседател Б. Малджиев, секретар Д. Димитров (чиновник), касиер Ев. Димов (ученик), домакин Иван Рътков (ученик) и съветници: Иван Хаджииванов (адвокат) и Цанко Чернаев (колоездач), завеждащ спорта П. Дюлгеров. Избрана е и нова контролна комисия в състав: подпоручик Попов, Л. Попов (чиновник) и Х. Стойков (търговец).
  • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Споретен клуб „Сава“ има около 100 регистрирани членове (включително 20 дами). Към клуба са изградени и добре функциониращи отбор по футбол (мъже) и баскетбол.