Светкавица 32

„Светкавица 32“ е русенски спортен клуб, развивал дейност в средата на 30-те години на XX-и век. Първоначално клубът се числи към „неорганизираните“ спортни клубове в града (не членуващи в БНСФ). От края на 1934 г. „Светкавица 32“ става секция на Спортен клуб „Напредък“, запазвайки своята самостоятелност „под шапката“ на клуба-майка.

През декември 1935 г. на годишното Общо събрание на Спортен клуб „Светкавица 32“ е избран нов Управителен съвет в състав: председател Коста Борисов, подпредседател Никола Няголов, секретар Панайот Русев, касиер Никола Маринов и домакин Ал. Яланджиев. Новоизбраната Контролна комисия на клуба е в състав: председател Здравко Кулов и членове Митко Ковачев и Иван Ватов.

На 2 февриари 1936 г. е проведено ново Общо събрание на секцията на Спортен клуб „Светкавица 32“, което избира ново ръководство в състав: председател Коста Борисов, подпредседатели Никола Няголов и Здравко Кулов, секретар Н. Василев, касиер В. Пенев, домакин Ал. Яланджиев и др.