Спартак при МВР

През септември 1945 г. е изграден спортен клуб към Народната милиция в Русе. Първоначално носи името „Народна милиция“, а от началото на ноември 1945 г.„Димитър Генчев“ – на името на първия началник на милицията в Русе след Деветосептемврийския преврат през 1944 г.

На 24 февруари 1947 г. физкултурното дружество на Народната милиция в Русе „Димитър Генчев“ се обединява с физкултурния колектив при русенската община. Новото дружество приема името „Спартак при МВР“ – остава ведомствено физкултурно към Министерството на вътрешните работи.

На 26 юни 1947 г. „Спартак при МВР“ се обединява с физкултурното дружество „Русенец“ в народно физкултурно дружество „Русенец при МВР“, което просъществува самостоятелно до началото на 1949 г.

Въпреки че няма пряка връзка между физкултурното дружество „Спартак при МВР“ и създадената и действала в периода 1949-1957 г. доброволна спортна организация ДСО „Спартак“, по своята същност и двете организации са ведомствени на системата на МВР в Русе.