Тераки

Спортен клуб „Тераки“ е развивал дейност сред турското малцинство в Русе през 1924 г. Името на клуба в превод от турски означава „прогрес“.