Тича

Футболният отбор на „Тича“ е формиран през пролетта на 1924 г. като клон на Спортен клуб „Победа“. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, в началото на септември 1924 г. двата клона на Спортен клуб „Победа“ – „Тича“ и „Защита“ се обединват в нов самостоятелен клуб под името „Диана“. В началото на сезон 1926/27 Спортен клуб „Диана“ променя името си на „Тича“. На 16 ануари 1927 г. „Тича“ се обединява с „Победа“ и „Русенец“ в Спортен клуб „Раковски„.