Тича

Футболният отбор на „Тича“ е формиран през пролетта на 1924 г. като клон на Спортен клуб „Победа“. Вследствие на решение на Русенския спортен съюз за закриване на клоновете към спортните клубове, в началото на септември 1924 г. двата клона на Спортен клуб “Победа” – “Тича” и “Защита” се обединват в нов самостоятелен клуб под името “Диана”. В началото на сезон 1926/27 Спортен клуб “Диана” променя името си на “Тича”. На 16 ануари 1927 г. “Тича” се обединява с “Победа” и “Русенец” в Спортен клуб “Раковски“.