Хроника на СК Черни Лом

Спортен клуб Черни Лом (Русе) е основан през 1925 г. и е развивал дейност в кварталите по поречието на река Русенски Лом и над днешната централна гара. През 1926 г. клубът прекратява дейността си, но през 1931 г. е възстановен. На 14 ноември 1934 г. Спортен клуб „Черни Лом“ се влива в Спортен клуб „Ангел Кънчев“ , като става негов клон, и с този си статут просъществува до 1948 г.


Хроника на СК Черни Лом


  • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Черни лом“ има 75 регистрирани членове.
  • На 14 ноември 1934 г. Спортен клуб „Черни Лом“ се влива в Спортен клуб „Ангел Кънчев“ , като става негов клон, и с този си статут просъществува до 1948 г.