Юнак

На 26 юли 1945 г. в София се състои обединително събрание на три организации – Съюза на гимнастически дружества „Юнак“, Българската народна спортна федерация и Българския шахматен съюз. Трите организации се обединяват в обща организация Народен съюз за гимнастика и спорт.

Във връзка с реоранизацията на спортното движение е решено в градовете София, Русе, Сливен и Плевен местните юнашки дружества да се преобразуват в народни дружества за гимнастика и спорт, като запазват името си и въвеждат в практиката си и няколко видове спортни игри (футбол, атлетика и др.)

Вследствие на това решение в Русе съществуващото юнашко дружество се преобразува в Народрно дружество за гимнастика и спорт „Юнак“ и към него е изграден футболен отбор, включен в първенството на Русенската народна спортна област през сезон 1945/46.

„През юли 1946 г. в последното си заседание Управителният съвет на Народния съюз за гимнастика и спорт е разгледал поведението на членовете от У.С. на дружеството за гимнастика и спорт „Юнак“. Въпросният Управителен съвет е саботирал участието на членовете от дружеството в манифестацията на 1 май и Деня на физкултурата – 7 юли. Нито един член от въпросното дружество не се явил на празника. Също така изтъкнато е, че не е първата проява на въпросния Управителен съвет, а от същия произхождат всички подкладки на разколническа дейност. У.С. на Н.С.Г.С. единодушно е взел следното решение по отношение дружеството за гимнастика и спорт „Юнак“:
Разформирова дружеството „Юнак“, заради разколническа дейност, а срещу провинилите се членове ще вземе допълнителни мерки, след разглеждане на подробния доклад.“

През юли 1946 г. Народрно дружество за гимнастика и спорт „Юнак“ в Русе е разформировано заради неучастие на членовете му в две манифестации.