Читалня „Спортно Русе“

„Футболен алманах 1954“

 

Автори: Антон Антонов – Тонич, Климент Симеонов, д-р Георги Томов.
Издател: Държавно издателство „Физкултура“, София.
Година на издаване: 1954 г.

„Футбол 68“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Управление „Физкултурни съоръжния“, София.
Година на издаване: 1968 г.

„Футбол 69“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Управление „Физкултурни съоръжния“, София.
Година на издаване: 1969 г.

„Футбол 70“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“, София.
Година на издаване: 1970 г.

„Футбол 71“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.
Година на издаване: 1971 г.

„Футбол 72“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.
Година на издаване: 1972 г.

„Футбол 73“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.
Година на издаване: 1973 г.

„Футбол 74“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1974 г.

„Футбол 75“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1975 г.

„Футбол 76“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1976 г.

„Футбол 77“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски и др.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1977 г.

„Футбол 78“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1978 г.

„Футбол 79“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1979 г.

„Футбол 80“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1980 г.

„Футбол 81“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1981 г.

„Футбол 1980/81“

 

Автори: Петко Алков, Димитър Дойчинов, Стефан Боцев, Никола Аладжов, Иван Терзиев, Веселин Маркович, Борислав Миланов, Петър Петров, Веско Бърдаров, Димитър Попдимитров.
Издател: Българска федерация по футбол, София.
Година на издаване: 1981 г.

„Футбол 82“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Стопанско обединение „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1982 г.

„Футбол 83“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Стопанско обединение „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1983 г.

„Футбол 84“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Стопанско обединение „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1984 г.

„Футбол 85“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Попдимитров, Милко Стефанов, Димитър Пищийски.
Издател: Стопанско обединение „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.
Година на издаване: 1985 г.

„Футбол 86“

 

Автори: Авторски колектив.
Издател: Централен съвет на Българския футболен съюз, София.
Година на издаване: 1986 г.

„Футбол 87“

 

Автори: Авторски колектив.
Издател: Централен съвет на Българския футболен съюз, София.
Година на издаване: 1987 г.

„Футбол 88“

 

Автори: Авторски колектив.
Издател: Централен съвет на Българския футболен съюз, София.
Година на издаване: 1988 г.

„Футбол 89“

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Пищийски, Димитър Попдимитров, Ценко Симов, Стоян Кукуванов.
Издател: Централен съвет на Българския футболен съюз, София.
Година на издаване: 1989 г.

„Футбол 90-91“ /първа част 1990/

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Пищийски, Димитър Попдимитров, Ценко Симов, Стоян Кукуванов.
Издател: Български футболен съюз, София.
Година на издаване: 1992 г.

„Футбол 90-91“ /втора част 1991/

 

Автори: Спас Тодоров, Димитър Пищийски, Димитър Попдимитров, Ценко Симов, Стоян Кукуванов.
Издател: Български футболен съюз, София.
Година на издаване: 1992 г.

„Български футбол 2004“

 

Автори: Радко Димитров, инж. Антон Йовчев, Владислав Лазаров, Димитър Винаров, Димитър Попов, Ивайло Русев, Йордан Циров, Недко Кючуков.
Издател: „Български футбол“ ЕООД
Година на издаване: 2005 г.

„Български футбол 2005“

 

Автори: Йордан Циров, Александър Алексиев, инж. Антон Йовчев, Владислав Лазаров, Димитър Попов, Ивайло Русев, Радко Димитров.
Издател: „Български футбол“ ООД
Година на издаване: 2006 г.