„Български футбол 2004“

„Български футбол 2004“

Автори: Радко Димитров, инж. Антон Йовчев, Владислав Лазаров, Димитър Винаров, Димитър Попов, Ивайло Русев, Йордан Циров, Недко Кючуков.

Издател: „Български футбол“ ЕООД

Година на издаване: 2005 г.