„Футбол 69“

„Футбол 69“

 

Автори: Сп. Тодоров, Д. Попдимитров, М. Стефанов.
Издател: Управление „Физкултурни съоръжния“, София.
Година на издаване: 1969 г.