„Футбол 71“

„Футбол 71“

 

 Автори: Сп. Тодоров, Д. Попдимитров, М. Стефанов.

Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.

Година на издаване: 1971 г.