„Футбол 72“

„Футбол 72“

 

 Автори: Сп. Тодоров, Д. Попдимитров, М. Стефанов.

Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.

Година на издаване: 1972 г.