„Футбол 73“

„Футбол 73“

 

 Автори: Сп. Тодоров, Д. Попдимитров, М. Стефанов.

Издател: Българска федерация по футбол и Управление „Спортни имоти и прояви“, София.

Година на издаване: 1973 г.