„Футбол 75“

„Футбол 75“

Автори: Сп. Тодоров, Д. Попдимитров, М. Стефанов, Д. Пищийски.

Издател: Управление „Спортни имоти и прояви“ при ЦС на БСФС, София.

Година на издаване: 1975 г.