„Футбол 86“

„Футбол 86“

Автори: Авторски колектив

Издател: Централен съвет на Български футболен съюз, София.

Година на издаване: 1986 г.