„Футбол 87“

„Футбол 87“

Автори: Авторски колектив

Издател: Централен съвет на Български футболен съюз, София.

Година на издаване: 1987 г.