„Футбол 89“

„Футбол 89“

Автори: Спас Тодоров, Димитър Пищийски, Димитър Попдимитров, Ценко Симов, Стоян Кукуванов.

Издател: Централен съвет на Български футболен съюз, София.

Година на издаване: 1989 г.