„Футбол 90-91“ /първа част 1990/

„Футбол 90-91“ /първа част 1990/

Автори: Спас Тодоров, Димитър Пищийски, Димитър Попдимитров, Ценко Симов, Стоян Кукуванов.

Издател: Български футболен съюз, София.

Година на издаване: 1992 г.