Читалня „Спортно Русе“

1922-За-създаването-на-турския-спортен-клуб-Илдъз-в-Русе.pdf
1930-Бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-30-те-години-на-XX-век-втори-вариант.jpg
1930-Бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-30-те-години-на-XX-век.jpg
1930-Протокол-от-Учредителното-събрание-на-Железничарски-спортен-клуб-Русе-4-декември-1930-г.pdf
1932-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-по-повод-избирането-на-ново-ръководство-от-23-август-1932-г.pdf
1933-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-ръководството-на-РОСО-от-4-юни-1933-г..pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Добруджа-Русе-до-ЖСК-Русе-от-2-март-1934-г.pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-26-юни-1934-г.pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-30-април-1934-г.pdf
1934-Писмо-от-Спортен-клуб-Раковски-до-ЖСК-от-16-ноември-1934-г.pdf
1934-Покана-на-Спортен-клуб-Ангел-Кънчев-Русе-за-сказка-на-ротмистър-Асен-Лекарски.pdf
1935-Доклад-на-Стефан-Доганов-за-първите-години-на-ЖСК-Русе-от-2-март-1935-г.pdf
1935-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-4-март-1935-г.pdf
1935-Фрагмент-от-писмо-на-бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-6-февруари-1935-г.jpg
1936-Доклад-на-председателя-на-Спортен-клуб-Раковски-капитан-Стоян-Николов-за-патрона-на-клуба-от-11-октомври-1936-г.pdf
1937-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-ЖСК-от-7-октомври-1937-г.pdf
1938-Доклад-за-дейността-на-Управителния-съвет-на-Спортен-клуб-Бенковски-до-11-декември-1938-г.pdf
1939-Сведения-на-капитан-Стоян-Николов-председател-на-Спортен-клуб-Раковски-за-историята-на-клуба-от-края-на-30-те-години.pdf
1940-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-Димитър-Млекаров-от-23-октомври-1940-г.jpg
1942-Писмо-на-Спортен-клуб-Ангел-Кънчев-Русе-от-11-юни-1942-г.pdf
1945-Заявление-за-членство-на-Цоню-Петров-Петков-в-Спортен-клуб-Динамо-Русе-от-19-юни-1945-г.jpg
1945-Списък-на-членове-на-Спортен-клуб-Левски-записани-за-Заема-за-свободата-1945.jpg
1946-Доклад-на-Контролната-комисия-и-списък-на-членовете-на-ръководството-на-РДГС-Динамо-Русе-от-8-декември-1946-г.pdf
1948-Бланка-на-РФД-Динамо-Русе-от-края-на-40-те-години.jpg
1948-Доклад-за-финансовата-дейност-на-РФД-Динамо-Русе-от-30-юни-1948-г.pdf
1948-Квитанция-на-РФД-Динамо-Русе-издадена-на-21-юни-1948-г-scaled.jpg
1948-Квитанция-на-РФД-Динамо-Русе-издадена-на-30-януари-1948-г-scaled.jpg
1949-Доклад-и-проект-за-Организационен-правилник-на-НФД-Дунав-Русе-от-1949-г.pdf
1949-Домакински-правилник-на-РФД-Дунав-Русе-от-март-1949-г.pdf
1949-Организационен-правилник-на-РФД-Дунав-Русе-от-1949-г.pdf
1951-Квитанция-на-ДСО-Червено-знаме-Русе-издадена-на-31-декември-1951-г.jpg
1953-Писмо-от-ДСО-Червено-знаме-Русе-до-Димитър-Млекаров-от-1-юни-1953-г.jpg
1957-Писмо-на-Димитър-Млекаров-до-местните-ръководители-на-БКП-от-9-май-1957.pdf
1957-Решения-на-разширеното-заседание-на-ДФС-Дунав-Русе.pdf
1958-Доклад-за-физклултурната-работа-в-ДФС-Дунав-Русе.pdf
1959-Плакат-на-ДФС-Дунав-за-тържествено-събрание-на-4-септември-1959-г.jpg
1960-Бележка-по-историята-на-Спортен-клуб-Напредък.pdf
1960-Писмо-на-Иванка-Лазарова-до-Донка-Димитриева-със-спомени-за-създаването-на-Спортен-клуб-Левски-през-1922-г.pdf
1960-Препис-от-възпоменателния-лист-на-Спортен-клуб-Раковски-и-политически-ангажираните-сведения-на-Янко-Димитров.pdf
1960-Спомен-на-Асен-Василев-за-историята-на-Спортен-клуб-Победа.pdf
1960-Спомен-на-Борис-Йордано-за-основаването-на-Спортен-клуб-Сава.jpg
1960-Спомени-на-Борис-Недев-Пеев-за-Спортните-клубове-Победа-и-Раковски.pdf
1960-Спомени-на-Димитър-Млекаров-за-участието-му-в-спортното-движение-в-Русе-преди-9-септември-1944-г.pdf
1960-Спомени-на-Иван-Червенков-и-Станчо-Таласъмов-за-основаването-на-Спортен-клуб-Русенец.pdf
1960-Спомени-на-Ради-Митев-Събев-за-русенските-спортни-клубове-Диана-и-Раковски-от-януари-1960-г-1.pdf
1960-Спомени-на-Янко-Димитров-за-Спортен-клуб-Раковски-ПОЛИТИЧЕСКИ-АНГАЖИРАНИ.pdf
1960-Справка-за-хронологичния-ред-на-основаването-на-спортните-организации-в-Русе-и-окръга.pdf
1961-Доклад-от-тържественото-събрание-по-случай-30-годишнината-на-ЖСК-Локомотив-Русе-от-28-и-29-октомври-1961-г.pdf
1962-Спомени-за-историята-на-русенски-спортни-клубове-от-Петър-Антонов-Георгиев-8-декември-1962-г.pdf
1964-Служебна-бележка-на-ДФС-Дунав-Русе-от-30-юли-1964-г.pdf
1964-Служебна-бележка-на-ДФС-Дунав-от-31-юли-1964-г.pdf
1974-Спомен-на-Георги-Борисов-за-основаването-на-Спортен-клуб-Сава-от-21-ноември-1974-г.pdf
1922-За-създаването-на-турския-спортен-клуб-Илдъз-в-Русе.pdf
1930-Бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-30-те-години-на-XX-век-втори-вариант.jpg
1930-Бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-30-те-години-на-XX-век.jpg
1930-Протокол-от-Учредителното-събрание-на-Железничарски-спортен-клуб-Русе-4-декември-1930-г.pdf
1932-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-по-повод-избирането-на-ново-ръководство-от-23-август-1932-г.pdf
1933-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-ръководството-на-РОСО-от-4-юни-1933-г..pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Добруджа-Русе-до-ЖСК-Русе-от-2-март-1934-г.pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-26-юни-1934-г.pdf
1934-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-30-април-1934-г.pdf
1934-Писмо-от-Спортен-клуб-Раковски-до-ЖСК-от-16-ноември-1934-г.pdf
1934-Покана-на-Спортен-клуб-Ангел-Кънчев-Русе-за-сказка-на-ротмистър-Асен-Лекарски.pdf
1935-Доклад-на-Стефан-Доганов-за-първите-години-на-ЖСК-Русе-от-2-март-1935-г.pdf
1935-Писмо-на-Спортен-клуб-Напредък-до-ЖСК-Русе-от-4-март-1935-г.pdf
1935-Фрагмент-от-писмо-на-бланка-на-Спортен-клуб-Левски-от-6-февруари-1935-г.jpg
1936-Доклад-на-председателя-на-Спортен-клуб-Раковски-капитан-Стоян-Николов-за-патрона-на-клуба-от-11-октомври-1936-г.pdf
1937-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-ЖСК-от-7-октомври-1937-г.pdf
1938-Доклад-за-дейността-на-Управителния-съвет-на-Спортен-клуб-Бенковски-до-11-декември-1938-г.pdf
1939-Сведения-на-капитан-Стоян-Николов-председател-на-Спортен-клуб-Раковски-за-историята-на-клуба-от-края-на-30-те-години.pdf
1940-Писмо-на-Спортен-клуб-Левски-до-Димитър-Млекаров-от-23-октомври-1940-г.jpg
1942-Писмо-на-Спортен-клуб-Ангел-Кънчев-Русе-от-11-юни-1942-г.pdf
1945-Заявление-за-членство-на-Цоню-Петров-Петков-в-Спортен-клуб-Динамо-Русе-от-19-юни-1945-г.jpg
1945-Списък-на-членове-на-Спортен-клуб-Левски-записани-за-Заема-за-свободата-1945.jpg
1946-Доклад-на-Контролната-комисия-и-списък-на-членовете-на-ръководството-на-РДГС-Динамо-Русе-от-8-декември-1946-г.pdf
1948-Бланка-на-РФД-Динамо-Русе-от-края-на-40-те-години.jpg
1948-Доклад-за-финансовата-дейност-на-РФД-Динамо-Русе-от-30-юни-1948-г.pdf
1948-Квитанция-на-РФД-Динамо-Русе-издадена-на-21-юни-1948-г-scaled.jpg
1948-Квитанция-на-РФД-Динамо-Русе-издадена-на-30-януари-1948-г-scaled.jpg
1949-Доклад-и-проект-за-Организационен-правилник-на-НФД-Дунав-Русе-от-1949-г.pdf
1949-Домакински-правилник-на-РФД-Дунав-Русе-от-март-1949-г.pdf
1949-Организационен-правилник-на-РФД-Дунав-Русе-от-1949-г.pdf
1951-Квитанция-на-ДСО-Червено-знаме-Русе-издадена-на-31-декември-1951-г.jpg
1953-Писмо-от-ДСО-Червено-знаме-Русе-до-Димитър-Млекаров-от-1-юни-1953-г.jpg
1957-Писмо-на-Димитър-Млекаров-до-местните-ръководители-на-БКП-от-9-май-1957.pdf
1957-Решения-на-разширеното-заседание-на-ДФС-Дунав-Русе.pdf
1958-Доклад-за-физклултурната-работа-в-ДФС-Дунав-Русе.pdf
1959-Плакат-на-ДФС-Дунав-за-тържествено-събрание-на-4-септември-1959-г.jpg
1960-Бележка-по-историята-на-Спортен-клуб-Напредък.pdf
1960-Писмо-на-Иванка-Лазарова-до-Донка-Димитриева-със-спомени-за-създаването-на-Спортен-клуб-Левски-през-1922-г.pdf
1960-Препис-от-възпоменателния-лист-на-Спортен-клуб-Раковски-и-политически-ангажираните-сведения-на-Янко-Димитров.pdf
1960-Спомен-на-Асен-Василев-за-историята-на-Спортен-клуб-Победа.pdf
1960-Спомен-на-Борис-Йордано-за-основаването-на-Спортен-клуб-Сава.jpg
1960-Спомени-на-Борис-Недев-Пеев-за-Спортните-клубове-Победа-и-Раковски.pdf
1960-Спомени-на-Димитър-Млекаров-за-участието-му-в-спортното-движение-в-Русе-преди-9-септември-1944-г.pdf
1960-Спомени-на-Иван-Червенков-и-Станчо-Таласъмов-за-основаването-на-Спортен-клуб-Русенец.pdf
1960-Спомени-на-Ради-Митев-Събев-за-русенските-спортни-клубове-Диана-и-Раковски-от-януари-1960-г-1.pdf
1960-Спомени-на-Янко-Димитров-за-Спортен-клуб-Раковски-ПОЛИТИЧЕСКИ-АНГАЖИРАНИ.pdf
1960-Справка-за-хронологичния-ред-на-основаването-на-спортните-организации-в-Русе-и-окръга.pdf
1961-Доклад-от-тържественото-събрание-по-случай-30-годишнината-на-ЖСК-Локомотив-Русе-от-28-и-29-октомври-1961-г.pdf
1962-Спомени-за-историята-на-русенски-спортни-клубове-от-Петър-Антонов-Георгиев-8-декември-1962-г.pdf
1964-Служебна-бележка-на-ДФС-Дунав-Русе-от-30-юли-1964-г.pdf
1964-Служебна-бележка-на-ДФС-Дунав-от-31-юли-1964-г.pdf
1974-Спомен-на-Георги-Борисов-за-основаването-на-Спортен-клуб-Сава-от-21-ноември-1974-г.pdf
Name Modified Date Type Size