„20 години Спортен клуб „Ангел Кънчев“ – Русе – 1919-1939 г.“

„20 години Спортен клуб „Ангел Кънчев – Русе – 1919-1939 г.“

Автор(и): Йордан Яковчев и Димитър Риковски.
Издател: Спортен клуб „Ангел Кънчев“.
Година на издаване: 1939 г.