За първите стъпки на организирания футбол в Русе

За първите стъпки на организирания футбол в Русе

В „Спортно Русе“ ви предлагам една статия от Андрей Перев, поместена в списание „Спортен преглед“ в броя му от 15 февруари 1923 г. (допълненена и препечатана в същото списание на 20 ноември с.г.) Това е разказ на съвременник и свидетел на първите стъпки на организирания футбол в Русе. Нещо повече, авторът е деен участник в тези събития, защото месеци след тази публикация ще видим Андрей Перев, като делегат на Русенския спортен съюз, сред основателите на Българската национална спортна федерация (БНСФ) на учредителния й конгрес в София. По-късно Перев напусна Русе и се завръща в родното Павликени, където продължава да бъде спортен деятел в продължение на десетилетия. Read more