Никола Петров (Горна Оряховица)

"Спортно Русе"

Една статия, подготвена от екипа на "Спортно Русе"