Средно земеделско училище (кв. Образцов чифлик, Русе)

"Спортно Русе"

Една статия, подготвена от екипа на "Спортно Русе"