НФД Христо Ботев

Универсален спортен клуб „Христо Ботев“ е казионна спортна организация в Русе, създадена след Деветосептемврийския преврат през 1944 г.

Съществуващите русенски спортни клубове „Напредък“ и „Добруджа“ са обявени от новата власт на Отечествения фронт за „доминирани предимно от фашисти“. На 7 декември 1944 г. е свикано общо обединително събрание на двата клуба под името „Христо Ботев“.

Избран е Управителен съвет на новия клуб „Христо Ботев“ в състав: председател Георги Красналиев, подпредседатели Ст. Хаджимаринов и Благовест Ватев, секретар Борис Тодоров, касиер Никола Калинков, помощник-касиери Марийка Димитрова и Рафаел Каули, завеждащ футбола подполковник Траянов, помощник-завеждащ футбола Никола Илиев, завеждащ юношите Васил Людсканов, завеждащ атлетиката Минчо Султанов, завеждащ воден и ски спорт Саркис Гарджерян, медицински съветник д-р Павлина Ив. Милева, съветници: Хр. Дочев, Петър Филипов, Неделчо Боев и Владимир Маринов. Избрана е и Контролна комисия в състав: инж. Иван Милев, поручик Милчо Терзийски и Георги Митов. За делегат при Местния комитет на Отечествения фронт е избран Минчо Султанов, а за дописник – Стоян Хаджимаринов.

На 9 май 1945 г. „Христо Ботев“ се обединява със Спортен клуб „Раковски“ под името „Свобода“.